Nieuws

Vlampijpateliers niet gesloopt maar gerenoveerd

Beeld: gemeente Utrecht

De ateliers aan de Vlampijpstraat worden gerenoveerd. De panden in het Werkspoorgebied stonden op de nominatie voor sloop, maar worden toch behouden. De gemeente wil de ateliers renoveren en verduurzamen omdat de creatieve broedplaatsen essentieel zijn voor ‘culturele en creatieve bedrijvigheid, het ontwikkelen van nieuw talent en cultureel ondernemerschap’.

Het pand is oorspronkelijk aangekocht om gesloopt te worden in verband met gebiedsontwikkeling. De Vlampijpateliers komen nu permanent in eigendom van de gemeente Utrecht. Er werken momenteel meer dan 75 beeldend kunstenaars, ontwerpers en creatieven in de Vlampijpateliers.

Atelier Lou Vos in de Vlampijpateliers

Het pand is de afgelopen jaren beheerd met het oog op sloop en daardoor op dit moment in zeer slechte staat. Het pand moet grondig worden gerenoveerd. Ook moet het energieneutraal worden en toch de huidige uitstraling behouden.Het pand aan de Vlampijpstraat 50 heeft volgens de gemeente een hoge cultuurhistorische waarde. De ateliers in het Werkspoorkwartier zijn gevestigd in een van de laatst overgebleven Werkspoorpanden.