Hanne Devries

Het is altijd hopeloos over schilderen te praten – je praat er altijd omheen – omdat, verklaar je je schilderij, dan verklaar je je instincten.

– Francis Bacon

Persoonlijke ervaringen, ideëen, motieven en overwegingen liggen ten grondslag aan mijn werk. Als een rode draad in mijn schilderijen, tekeningen en beelden loopt het thema (en het proces) van verwondering. Een thema waar ik altijd naar op zoek ben. Verwondering is voor mij op zoek gaan naar verbazing en verbaasd willen worden. Verwondering is grenzen doorbreken, verder kijken dan wat je ziet of je aangeleerd is. Op zoek gaan naar het onzichtbare achter het zichtbare. Als resultaat is daar mijn werk. De verwondering vertaald in vorm, kleur en ruimte.

Technisch gezien heb ik de laatste jaren een steeds grotere hang naar een vrijere manier van werken, waarbij het toeval een steeds belangrijker rol speelt. Toeval, ontstaan door meer speelsheid in het omgaan met het materiaal, zoals olieverf, waardoor vegen, spetters of druipende verf hun eigen plaats innemen op het doek of het papier. Ik werk met kwasten, lappen, mijn handen, verf en spuitbussen. Ik streef naar een balans tussen toeval en controle, intuïtie en ratio, figuratie en abstractie, dunheid en dikte van verf, het schilderen en tekenen op één doek. Ook de kleur is langzaam weer teruggekomen; van het kleurigste zwart tot het helderste wit.

Het maken van beelden was de voorgaande jaren een ‘tussendoortje’. Nu neemt het steeds meer een gelijkwaardige positie in. De afwisseling tussen het platte vlak en het ruimtelijke is inspirerend. Ik werk het liefst met gevonden of gekregen materialen gecombineerd met het ‘gemaakte’. Gevonden materiaal geeft ook weer het toeval een kans. Meestal zijn de materialen hout, cement, beton, gips.

www.hannedevries.nl
Hanne.Devries@kpnmail.nl
06 16 48 67 76

43
2.187 views