Nieuws

Onzekerheid behoud Vlampijpateliers Utrecht

Nu de huurders zijn vertrokken uit de Vlampijpateliers in Utrecht, zal het ene deel zo snel mogelijk worden gesloopt. De staat van het deel dat gerenoveerd moet worden blijkt slechter dan verwacht. Daarom is extra onderzoek nodig om te kunnen bepalen wat de vervolgstappen worden.

Ooit werd het gebouw aan de Vlampijpstraat 50 gebruikt als tekenkamer door Werkspoor Utrecht, maar sinds 2001 huurde DePlaatsmaker het pand van de gemeente om het vervolgens weer onder te huren aan tientallen kunstenaars. Na juridische getouwtrek hebben de laatste drie onderhuurders op 1 juli hun sleutel ingeleverd en op 15 juli zal DePlaatsmaker het pand weer teruggeven aan de gemeente.

Extra onderzoek

Het was altijd het plan om een deel van het pand te slopen en het andere deel te renoveren. Ter voorbereiding hierop is de afgelopen tijd extra onderzoek gedaan naar onder meer chroom 6, teer en de staat van de fundering. “Uit deze onderzoeken blijkt dat de technische staat van het pand slechter is dan in eerste instantie bekend was en dat extra onderzoek benodigd is”, schrijft het college van B&W.

In eerste instantie wilde de gemeente het pand op 15 juli overdragen aan leegstandsbeheerder Adhoc, maar die plannen zijn nu gewijzigd. “Zodra DePlaatsmaker het pand aan de gemeente heeft opgeleverd zal het terrein afgezet worden en de werkzaamheden zoals asbestsanering […], aanvullende onderzoeken en sloopwerkzaamheden […] uitgevoerd gaan worden.”

Najaar

In het najaar worden de resultaten van het aanvullend onderzoek verwacht, waardoor de technische staat van een deel van het pand beter in beeld is en ook vervolgstappen gemaakt kunnen worden.

“We willen benadrukken dat het doel blijft om geschikte en betaalbare werkruimten te maken voor autonome kunstenaars en andere creatieven. We streven ernaar dat het gebouw in 2026/2027 weer in gebruik genomen kan worden als een mooie inspirerende culturele broedplaats.”

Tekst: DUIC

Foto: Lou Vos