Nieuws

Marktconcultatie en aanbesteding Gemeente Utrecht Vlampijpateliers

Voor het energieneutraal en zo veel mogelijk circulair renoveren van het gebouw Vlampijpstraat 50 te Utrecht, is een marktconsultatie uitgeschreven.
De gemeente gaat met marktpartijen in gesprek om te komen tot innovatieve ideeën voor de renovatie. Deze marktconsultatie heeft niet tot doel om partijen te selecteren of contracteren maar om informatie op te halen om de meest optimale aanbesteding uit te schrijven. Op basis van de marktconsultatie en aanbesteding wordt de planning voor de renovatie gemaakt.