Petra Berghorst

And time future contained in time past’ (T.S. Eliot)

De Engelse dichter en Nobelprijs winnaar T.S. Eliot, schreef een beroemd gedicht getiteld: Four Quartets. Het is een poëtische meditatie over de verhouding tussen tijd en eeuwigheid. Het gedicht lijkt een collage van allerlei brokstukken die zorgvuldig aan elkaar zijn gepast. De vorm, inhoud en betekenis van het gedicht zijn een inspiratiebron voor mijn recente werk. In mijn werk combineer ik fotografie met zeefdruk. Het terugkerende thema hierbij is de ‘Verbinding’ tussen ‘Tijd’ en ‘Plaats’. Wat betekent ‘tijd’? Is het een logisch gevolg van het verleden en is de toekomst een direct gevolg van het heden? En hoe staat tijd in relatie tot dingen of gebeurtenissen. In mijn werk zoek ik de discrepantie tussen de mechanische tijd (zoals in de wetenschap en economie) en tijdelijkheid (zoals we lichamelijk en emotioneel ervaren). Door het thema ‘Tijd’ te koppelen aan ‘Plaats’ ontstaan er interessante ‘Verbindingen’. Deze verbindingen, markeringen of bewegingen probeer ik vanuit verschillende invalshoeken beeldend weer te geven. Ik werk hierbij op een gelaagde, haast collageachtige manier, door beelden over en naast elkaar te drukken. Ik schilder als het ware met zeef en rakel. In 2003 ben ik afgestudeerd aan de HKU te Utrecht, richting Autonome Beeldende Kunst. Al tijdens mijn studie was de combinatie zeefdruk/fotografie ‘mijn’ medium. www.petraberghorst.com | [email protected] | 06 10 20 36 39