Eva den Heijer

Vorm en betekenis, en de manier waarop we dingen waarnemen, staan centraal in mijn werk. Hoe goed kennen we de dingen om ons heen? Zijn ze wel hun namen? En wat is hun identiteit, bestaat deze wel?

In mijn werk neem ik alledaagse objecten als onderwerp, welke zijn aangeduid met een term die staat voor de functie die ze vervullen. Zoals bijvoorbeeld een eierdoos, puddingvorm of melkpak - het zijn verpakkingsdingen.

Functies zijn naar hun aard algemeen. De term 'eierdoos' verwijst nooit naar de onuitsprekelijke uniekheid van dat object, slechts naar een universaliseerbare functionaliteit. Het werkelijke is niet gelegen in een of ander kenmerk zoals een functionaliteit, maar in iets onbenoembaars. Je zou dan kunnen zeggen dat als je het wezen van de werkelijkheid dus nooit helemaal kan vatten, je ook een andere waarheid of functie aan het object kan geven.

Hier speel ik mee. De eierdoos zou net zo goed een tank of een bunker kunnen zijn en een puddingvorm wellicht een kwal of een ufo. De objecten probeer ik te analyseren, te ontrafelen, door ze veelvuldig na te tekenen en te bestuderen, om patronen en structuren te ontdekken waaruit de vorm van het object is opgebouwd en om het object daarna weer op te bouwen op doek en papier om te ontdekken wanneer vorm betekenis krijgt, en betekenis vorm.

www.evadenheijer.nl | [email protected] | 06 23 49 24 09