Erik Suidman

In het werk van kunstschilder Erik Suidman figureert de mens als een gepijnigde, lijdende diersoort. Zijn protagonisten wachten lamgeslagen op een duister maar onontkoombaar lot, of schreeuwen met inzet van elke beschikbare aangezichtsspier hun wanhoop uit. Huilende weeskinderen, afgetobte huisvrouwen, uitgezakte zakenmannen en willoze slachtvarkens verbeiden de dag des oordeels, in comateuze lethargie of manische hysterie. Expressief realisme in saaie kleuren.

www.eriksuidman.nl | [email protected] | 06 41 00 84 50