Zeefdruk Cursussen

FabLab7

Zeefdruk is een veelzijdige vlakdruk techniek. Heb je altijd al een keer willen zeefdrukken, dan heb je nu de kans het te leren. In mijn atelier op de Vlampijpstraat geef ik, Petra Berghorst, in het voor- en najaar een basiscursus. Zeefdruk ontleent zijn naam aan het druksjabloon, de zeef, een raamwerk bespannen met een fijnmazig gaas. De zeef wordt voorzien van een lichtgevoelige emulsielaag. Daarna wordt de zeef belicht met een film. Deze hardt de emulsie op de belichte vlakken uit. De emulsie op onbelichte vlakken wordt weggewassen. Hierdoor ontstaan openingen in de zeef waardoor de verf/inkt kan worden gedrukt met behulp van een rakel. Voor elke kleur wordt een zeef gemaakt. Voor informatie en cursusdata kun je kijken op mijn website www.petraberghorst.com onder ‘FabLab7’ of bel 06-10203639